Vklop
Izberi temo
Povečaj
Pomanjšaj
Izklop teme

Javne objave

- javna naročila in razpisi

JAVNA NAROČILA: 

Javno naročilo: Dobava potrošnega materiala za baliranje odpadkov in PVC metalurgija 

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dne 17. 9. 2020 in v Uradnem listu EU objavili javno naročilo za "Dobavo potrošnega materiala za baliranje odpadkov in PVC metalurgijo".

Oznaka javnega naročila: JN005743/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Ponudbeni predračun za sklop št. 1 (OBR 2.1)

Ponudbeni predračun za sklop št. 2 (OBR 2.2)

Povzetek predračuna za javno odpiranje ponudb v e-JN (v Word)

Naročnikov ESPD_27_JN_2020_B

 

Javno naročilo: Dobava originalnih rezervnih delov za vozila RENAULT

Obvečamo vas, da smo na Portalu javih naročil z dne 15. 9. 2020 in v Uradnem listu EU objavili javno naročilo za "Dobavo original rezervnih delov za vozila RENAULT".

Oznaka javnega naročila: JN005702/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Predračun - OBR 2.1 (v Excel)

Povzetek predračuna - za javno odpiranje ponudb v e-JN

Naročnikov ESPD_26_JN_2020_B

 

Javno naročilo: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občine Celje, Štore in Vojnik

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dne 15. 7. 2020 in v Uradnem listu EU objavili javno naročilo za "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občine Celje, Štore in Vojnik".

Oznaka javnega naročila:JN004490/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Tehnična dokumentacija za sklop št. 1

Tehnična dokumentacija za sklop št. 2

Tehnična dokumentacija za sklop št. 3

Tehnična dokumentacija za sklop št. 4

Tehnična dokumentacija za sklop št. 5

Tehnična dokumentacija za sklop št. 6

Tehnična dokumentacija za sklop št. 7

Tehnična dokumentacija za sklop št. 8

Ponudbeni predračuni

Povzetek predračuna - za javno odpiranje ponudb

Naročnikov ESPD_10_JN_2020_G

Popravek v delu Tehnična dokumentacija za sklop št. 5 v skladu z odgovorom na PJN z dne 23. 7. 2020:

Popravek: Tehnična dokumentacija za sklop št. 5 (23. 7. 2020)

Ponudbena dokumentacija - obrazci in vzorci v docx. v skladu z odgovorom na PJN z dne 24. 7. 2020:

Ponudbena dokumentacija - obrazci in vzorci (v docx.)

Popravek v delu Ponudbeni predračuni za sklop št. 6 in 7 v skladu z odgovorom na PJN z dne 31. 7. 2020:

38_5_Predračun_Opoka-Prožinska vas_novelirano 31_7_2020

34_1_Predračun_Štore-Lipa-Pečovje _novelirano_31_7_2020

37_4_Predračun_Nad Stolarno-Razgledna_novelirano_31_7_2020

Popravek v delu Ponudbeni predračuni za sklop št. 2 in 3 v skladu z odgovorom na PJN z dne 11. 8. 2020:

17_19_PODPROJEKT_Popis del_Klenovšek_novelirano_11_8_2020

23_26_PODPROJEKT_Popis del_Golovec_novelirano_11_8_2020

2_2_PODPROJEKT_Popis del_kanal F3 Šmarjeta_novelirano_11_8_2020

Dopolnitev razpisne dokumentacije v delu obrazca Seznam podizvajalcev (OBR 5.1) v skladu z odgovorom na PJN z dne 11. 8. 2020:

Seznam podizvajalcev (OBR 5.1)_novelirano_11_8_2020

Popravek v delu Ponudbeni predračuni za sklop št. 1, 2, 4 in 5 v skladu s Popravkom objavljenim na Portalu javnih naročil z dne 27. 8. 2020:

Sklop 1: 14_15.1_PODPROJEKT_Popis del Pečovnik_novelirano_24.8.2020

Sklop 1: 14_15.2_PODPROJEKT_Popis del_Pečovnik_novelirano_24.8.2020

Sklop 1: 14_15.5_PODPROJEKT_Popis del_Pečovnik_novelirano_24.8.2020

Sklop 2: 17_19_PODPROJEKT_Popis del_Klenovšek_novelirano_24.8.2020

Sklop 4: 7_8_PODPROJEKT_Popis del_Začret-IV_novelirano_24.8.2020

Sklop 4: 8_9_PODPROJEKT_Popis del_Začret-V_novelirano_24.8.2020

Sklop 5: 13_14_PODPROJEKT_Popis del_Šmiklavž_novelirano_24.8.2020

Sklop 5: 26_33_Popis del_Zadobrova_novelirano_24.8.2020

Popravek v delu Ponudbeni predračuni za sklop št. 1 v skladu z odgovorom na PJN in Popravkom z dne 3. 9. 2020:

Sklop 1: 14_15_Pečovnik, 15_PODPROJEKT_Skupna rekapitulacija_novelirano_3.9.2020

Sklop 1: 14_15 Pečovnik, 15.2_PODPROJEKT_Popis del_Pečovnik_novelirano_3.9.2020

Sklop 1: 16_18_PODPROJEKT_Popis del_Zagrad pobočje Grajski hrib_novelirano_3.9.2020

Dopolnitev tehnične dokumentacije: elektro dokumentacija v skladu z odgovorom na PJN in Popravkom z dne 3. 9. 2020:

Sklop 1_b) Pečovnik_14_15

Sklop 1_c) Dobrova-Klenovšek_17_19

Sklop 2_d) Zg.Hudinja-severna vezna cesta_18_20

Sklop 4_ d) Začret IV. Faza_7_8

Sklop 4_e) Začret V. Faza_8_9

Sklop 5_b) Šmiklavž_13_14

Sklop 5_d) Zadobrova-stranske veje_26_33

Sklop 6_c) Opoka_Prožinska vas_38_5

Sklop 7_a) Nad Stolarno_Razgledna ulica_37_4

Sklop 7_b) Štore_Lipa_Pečovje_34_1

Popravek v delu Ponudbeni predračuni v skladu z odgovorom na PJN in Popravkom z dne 3. 9. 2020:

Sklop 2_9_10_PODPROJEKT-Popis del-Lokrovec jug_novelirano_3.9.2020

Sklop 2_10_11_PODPROJEKT_Popis del_Lokrovec op potoku_novelirano_3.9.2020

Popravek v delu Ponudbeni predračuni v skladu z odgovorom na PJN in Popravkom z dne 3.9.2020:

SKLOP 6_35_2_Predračun_Spodnje Štore_novelirano_3.9.2020

SKLOP 6_38_5_Predračun_Opoka - Prožinska vas_novelirano_3.9.2020

SKLOP 7_37_4_Predračun_Nad_Stolarno_razgledna_novelirano_3.9.2020

SKLOP 8_31_2_Predračun aglomeracija Vojnik_novelirano_3.9.2020

Popravek v delu Ponudbeni predračun in dopolnitev tehnične dokumentacije v skladu z odgovorom na PJN in Popravkom z dne 8. 9. 2020:

SKLOP 1_25_29_PODPROJEKT_Popis del_Zagrad Severno vzhodni del_novelirano 8.9.2020

SKLOP 8_ 30_1_Predračun Arclin pri Elektru Vojnik_novelirano_8.9.2020

DETAJL PREČKANJA OGOREVSKEGA GRABNA S KANALOM ŠTORE-05-1

Popravki v delu Ponudbeni predračuni v skladu z odgovori na PJN z dne 16. 9. 2020:

Sklop 1: 14_15_Pečovnik, 15_PODPROJEKT_Skupna rekapitulacija_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 1: 14_15.5_PODPROJEKT_Popis del_Pečovnik_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 1: 16_18_PODPROJEKT_Popis del_Zagrad pobočje Grajski hrib_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 5: 13_14_PODPROJEKT_Popis del_Šmiklavž_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 5: 26_33_Popis del_Zadobrova_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 6: 38_5_Predračun_Opoka - Prožinska vas_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 7: 34_1_Predračun_Štore-Lipa-Pečovje _novelirano_16. 9. 2020

Sklop 7: 37_4_Predračun_Nad_Stolarno_razgledna_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 8: 31_2_Predračun aglomeracija Vojnik_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 8: 32_3_Predračun fekalni kanal ob Hudinji_ novelirano_16. 9. 2020

Popravek v delu obrazca "Vzorec garancije za resnost ponudbe v skladu z odgovorom na PJN z dne 16. 9. 2020:

Vzorec garancije za resnost ponudbe (OBR-11)_novelirano_16.9.2020

Popravek v delu obrazca "Izjava o izobrazbi vodje del (OBR 7b) v skladu z odgovorom na PJN z dne 17. 9. 2020:

Izjava o izobrazbi vodje del (OBR 7b)_novelirano_17. 9. 2020

Čistopisi ponudbenih predračunov z dne 17. 9. 2020:

Ponudbeni predračuni za sklop št. 1

Ponudbeni predračuni za sklop št. 2

Ponudbeni predračuni za sklop št. 3

Ponudbeni predračuni za sklop št. 4

Ponudbeni predračuni za sklop št. 5

Ponudbeni predračuni za sklop št. 6

Ponudbeni predračuni za sklop št. 7

Ponudbeni predračuni za sklop št. 8

Popravek v delu Ponudbeni predračun v skladu z dodatnim pojasnilom na PJN z dne 25. 9. 2020

31_2_Predračun_aglomeracija_Vojnik_novelirano_25.9.2020

Naročnik vse ponudnike opozarja, da na podlagi objavljenega Popravka v PJN podaljšuje rok za oddajo ponudb in da ponudnike prosi, da na PJN spremljajo nov razpisani rok za oddajo ponudb.

 

Javno naročilo: Dobava in vzdrževanje mobilnega bobnastega sita 

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU objavili naročilo za "Dobavo in vzdrževanje mobilnega bobnastega sita".

Oznaka javnega naročila: JN004245/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga RD_Tehnična specifikacija naročila

Priloga RD_Povzetek predračuna - za javno odpiranje ponudb v e-JN

Naročnikov ESPD (20/JN-2020/B)

 

Javno naročilo: Preureditev upravne stavbe RCERO - umestitev dvigala 

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil objavili naročilo za "Preureditev upravne stavbe RCERO - umestitev dvigala".

Oznaka javnega naročila: JN004228/2020-W01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 Projektna dokumentacija

Priloga 3.2 Ponudbeni predračun (OBR 1.1)

Priloga 3.3. Povzetek predračuna - za javno odpiranje ponudb v e-JN

Popravek in sprememba razpisne dokumentacije v delu ponudbenih predračunov - 9. 7. 2020:

Priloga 3.2 Ponudbeni predračun (OBR 1.1)_novelirano 9. 7. 2020

Sprememba v delu ponudbenega predračuna GO del - 16. 7. 2020:

Ponudbeni predračun - GO del (OBR 1.1) - novelirano 16. 7. 2020

 

Javno naročilo: Dobava univerzalnih mobilnih drobilnikov odpadkov - grobi in fini mlin

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU objavili naročilo za "Dobavo univerzalnih mobilnih drobilnikov odpadkov - grobi in fini mlin".

Oznaka javnega naročila: JN003955/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razisna dokumentacija

Tehnična specifikacija naročila

Povzetek predračuna - za javno odpiranje ponudb v e-JN

Naročnikov ESPD

Sprememba razpisne dokumentacije - 9. 7. 2020

Povzetek predračuna - za javno odpiranje ponudb v e-JN (9. 7. 2020)

 

Javno naročilo: Dobava zabojnikov in kontejnerjev za zbiranje odpadkov

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU objavili naročilo za "Dobavo zabojnikov in kontejnerjev za zbiranje odpadkov".

Oznaka javnega naročila: JN003749/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Tehnične specifikacije naročila

Ponudbeni predračun (OBR 2.1)

Ponudbeni predračun (OBR 2.2)

Ponudbeni predračun (OBR 2.3)

Ponudbeni predračun (OBR 2.4)

Povezetek predračuna - za javno odpiranje ponudb v e-JN

Naročnikov ESPD_18_JN_2020_B

Popravek razpisne dokumentacije v delu Ponudbenega predračuna za sklop št. 4 (OBR 2.4):

Ponudbeni predračun (OBR 2.4) - novelirano 15. 6. 2020

 

Javno naročilo: Vzdrževanje mostnih dvigal v kompostarni in MBO

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dne 5. 6. 2020 objavili naročilo "Vzdrževanje mostnih dvigal v kompostarni in MBO".

Oznaka javnega naročila: JN003564/2020-W01.

Povezava do razpisne dokumentacije:

Obvestilo o naročilu male vrednosti na PJN

 

Javno naročilo: Predelava prezračevalnega cevovoda v kompostarni in MBO

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dne 9. 6. 2020 objavili naročilo: "Predelava prezračevalnega cevovoda v kompostarni in MBO".

Oznaka javnega naročila: JN003622/2020-W01.

Povezava do razpisne dokumentcije:

Obvestilo o naročilu male vrednosti

Projektna dokumentacija

Sprememba razpisne dokumentacije - 18. 6. 2020

Naročnikov ESPD_16_JN_2020_G

Skica primera nosilnega žleba

Sprememba razpisne dokumentacije - 24. 6. 2020 - novelirana obrazca: OBR 5 in 5.1

 

Javno naročilo: Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles - Kolesce

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dne 4. 5. 2020 in v Uradnem listu EU objavili naročilo za "Širitev, nadgradnjo in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles - Kolesce".

Oznaka javnega naročila je JN002735/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Podrobnejši predračun - širitev in nadgradnja (OBR 2.1)

Podrobnejši predračun - upravljanje, vzdrževanje in servisiranje (OBR 2.2)

Projektna naloga

Povzetek predračuna (OBR 2.3) - za javno odpiranje ponudb v e-JN

Naročnikov ESPD

 

Javno naročilo: Dobava rezervnih delov za tovorna vozila 

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil 21. 11. 2019 objavili javno naročilo: "Dobava rezervnih delov za tovorna vozila".

Oznaka naročila je JN008155/2019-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Predračun za sklop št. 1 (OBR 2.1)

Predračun za sklop št. 2 (OBR 2.2)

Predračun za sklop št. 3 (OBR 2.3)

Predračun za sklop št. 4 (OBR 2.4)

Predračun za sklop št. 5 (OBR 2.5)

Predračun za sklop št. 6 (OBR 2.6)

Predračun za sklop št. 7 (OBR 2.7)

Predračun za sklop št. 8 (OBR 2.8)

Povzetek predračuna za e-JN (v Word)

Naročnikov ESPD

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 12. 12. 2019

Noveliran predračun za sklop št. 4 (OBR 2.4) 12. 12. 2019

Noveliran predračun za sklop št. 8 (OBR 2.8) 12. 12. 2019

 

Seznam oddanih javnih naročil za leto 2019

Seznam oddanih javnih naročil za leto 2019

 

DRUGA JAVNE OBJAVE:

Javno zbiranje ponudb za odprodajo osnovnih sredstev

Javno zbiranje ponudb za odprodajo osnovnih sredstev (26. 3. 2020)

Priloga 1. Ponudbeni obrazec

Javno zbiranje ponudb za odprodajo osnovnih sredstev - 2. poziv

Javno zbiranje ponudb - 2. poziv (22. 4. 2020)

Priloga 1. Ponudbeni obrazec

Podaljšujemo rok za oddajo ponudb za odprodajo osnovnih sredstev - 2. poziv do 1. 6. 2020 do 10. ure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontakt:
03 425 64 00
03 425 64 12
info@simbio.si

Imate vprašanje?

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".