Vklop
Izberi temo
Povečaj
Pomanjšaj
Izklop teme

Javne objave

- javna naročila in razpisi

JAVNA NAROČILA: 

Javno naročilo: Tisk kuvert, računov in opominov z integriranim univerzalnim plačilnim nalogom, kuvertiranje z možnostjo dodajanja prilog in distribucija

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU objavili javno naročilo pod št. objave: JN006677/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 RD Tehnične specifikacije naročila

Priloga 3.2 RD Povzetek predračuna za javno odpiranje ponudb

Priloga 3.3 Naročnikov ESPD_30_JN_2020_S

Priloga 3.4 Naročnikovi vzorci tiskovin

Ponudbena dokumentacija - obrazci (v Word)

 

Javno naročilo: Dobava zgoščevalnika odpadkov - kompaktor

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dne 1. 10. 2020 in v Uradnem listu EU objavili javno naročilo za "Dobavo zgoščevalnika odpadkov - kompaktor".

Oznaka javnega naročila: JN006066/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Priloga 3.1 RD_Tehnične specifikacije naročila

Priloga 3.2 RD_Povzetek predračuna za javno odpiranje ponudb v e-JN

Priloga 3.3 RD_Obrazec ESPD (v xml.)

Javno naročilo: Dobava potrošnega materiala za baliranje odpadkov in PVC metalurgija 

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dne 17. 9. 2020 in v Uradnem listu EU objavili javno naročilo za "Dobavo potrošnega materiala za baliranje odpadkov in PVC metalurgijo".

Oznaka javnega naročila: JN005743/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Ponudbeni predračun za sklop št. 1 (OBR 2.1)

Ponudbeni predračun za sklop št. 2 (OBR 2.2)

Povzetek predračuna za javno odpiranje ponudb v e-JN (v Word)

Naročnikov ESPD_27_JN_2020_B

 

Javno naročilo: Dobava originalnih rezervnih delov za vozila RENAULT

Obvečamo vas, da smo na Portalu javih naročil z dne 15. 9. 2020 in v Uradnem listu EU objavili javno naročilo za "Dobavo original rezervnih delov za vozila RENAULT".

Oznaka javnega naročila: JN005702/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Predračun - OBR 2.1 (v Excel)

Povzetek predračuna - za javno odpiranje ponudb v e-JN

Naročnikov ESPD_26_JN_2020_B

 

Javno naročilo: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občine Celje, Štore in Vojnik

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dne 15. 7. 2020 in v Uradnem listu EU objavili javno naročilo za "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občine Celje, Štore in Vojnik".

Oznaka javnega naročila:JN004490/2020-B01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Tehnična dokumentacija za sklop št. 1

Tehnična dokumentacija za sklop št. 2

Tehnična dokumentacija za sklop št. 3

Tehnična dokumentacija za sklop št. 4

Tehnična dokumentacija za sklop št. 5

Tehnična dokumentacija za sklop št. 6

Tehnična dokumentacija za sklop št. 7

Tehnična dokumentacija za sklop št. 8

Ponudbeni predračuni

Povzetek predračuna - za javno odpiranje ponudb

Naročnikov ESPD_10_JN_2020_G

Popravek v delu Tehnična dokumentacija za sklop št. 5 v skladu z odgovorom na PJN z dne 23. 7. 2020:

Popravek: Tehnična dokumentacija za sklop št. 5 (23. 7. 2020)

Ponudbena dokumentacija - obrazci in vzorci v docx. v skladu z odgovorom na PJN z dne 24. 7. 2020:

Ponudbena dokumentacija - obrazci in vzorci (v docx.)

Popravek v delu Ponudbeni predračuni za sklop št. 6 in 7 v skladu z odgovorom na PJN z dne 31. 7. 2020:

38_5_Predračun_Opoka-Prožinska vas_novelirano 31_7_2020

34_1_Predračun_Štore-Lipa-Pečovje _novelirano_31_7_2020

37_4_Predračun_Nad Stolarno-Razgledna_novelirano_31_7_2020

Popravek v delu Ponudbeni predračuni za sklop št. 2 in 3 v skladu z odgovorom na PJN z dne 11. 8. 2020:

17_19_PODPROJEKT_Popis del_Klenovšek_novelirano_11_8_2020

23_26_PODPROJEKT_Popis del_Golovec_novelirano_11_8_2020

2_2_PODPROJEKT_Popis del_kanal F3 Šmarjeta_novelirano_11_8_2020

Dopolnitev razpisne dokumentacije v delu obrazca Seznam podizvajalcev (OBR 5.1) v skladu z odgovorom na PJN z dne 11. 8. 2020:

Seznam podizvajalcev (OBR 5.1)_novelirano_11_8_2020

Popravek v delu Ponudbeni predračuni za sklop št. 1, 2, 4 in 5 v skladu s Popravkom objavljenim na Portalu javnih naročil z dne 27. 8. 2020:

Sklop 1: 14_15.1_PODPROJEKT_Popis del Pečovnik_novelirano_24.8.2020

Sklop 1: 14_15.2_PODPROJEKT_Popis del_Pečovnik_novelirano_24.8.2020

Sklop 1: 14_15.5_PODPROJEKT_Popis del_Pečovnik_novelirano_24.8.2020

Sklop 2: 17_19_PODPROJEKT_Popis del_Klenovšek_novelirano_24.8.2020

Sklop 4: 7_8_PODPROJEKT_Popis del_Začret-IV_novelirano_24.8.2020

Sklop 4: 8_9_PODPROJEKT_Popis del_Začret-V_novelirano_24.8.2020

Sklop 5: 13_14_PODPROJEKT_Popis del_Šmiklavž_novelirano_24.8.2020

Sklop 5: 26_33_Popis del_Zadobrova_novelirano_24.8.2020

Popravek v delu Ponudbeni predračuni za sklop št. 1 v skladu z odgovorom na PJN in Popravkom z dne 3. 9. 2020:

Sklop 1: 14_15_Pečovnik, 15_PODPROJEKT_Skupna rekapitulacija_novelirano_3.9.2020

Sklop 1: 14_15 Pečovnik, 15.2_PODPROJEKT_Popis del_Pečovnik_novelirano_3.9.2020

Sklop 1: 16_18_PODPROJEKT_Popis del_Zagrad pobočje Grajski hrib_novelirano_3.9.2020

Dopolnitev tehnične dokumentacije: elektro dokumentacija v skladu z odgovorom na PJN in Popravkom z dne 3. 9. 2020:

Sklop 1_b) Pečovnik_14_15

Sklop 1_c) Dobrova-Klenovšek_17_19

Sklop 2_d) Zg.Hudinja-severna vezna cesta_18_20

Sklop 4_ d) Začret IV. Faza_7_8

Sklop 4_e) Začret V. Faza_8_9

Sklop 5_b) Šmiklavž_13_14

Sklop 5_d) Zadobrova-stranske veje_26_33

Sklop 6_c) Opoka_Prožinska vas_38_5

Sklop 7_a) Nad Stolarno_Razgledna ulica_37_4

Sklop 7_b) Štore_Lipa_Pečovje_34_1

Popravek v delu Ponudbeni predračuni v skladu z odgovorom na PJN in Popravkom z dne 3. 9. 2020:

Sklop 2_9_10_PODPROJEKT-Popis del-Lokrovec jug_novelirano_3.9.2020

Sklop 2_10_11_PODPROJEKT_Popis del_Lokrovec op potoku_novelirano_3.9.2020

Popravek v delu Ponudbeni predračuni v skladu z odgovorom na PJN in Popravkom z dne 3.9.2020:

SKLOP 6_35_2_Predračun_Spodnje Štore_novelirano_3.9.2020

SKLOP 6_38_5_Predračun_Opoka - Prožinska vas_novelirano_3.9.2020

SKLOP 7_37_4_Predračun_Nad_Stolarno_razgledna_novelirano_3.9.2020

SKLOP 8_31_2_Predračun aglomeracija Vojnik_novelirano_3.9.2020

Popravek v delu Ponudbeni predračun in dopolnitev tehnične dokumentacije v skladu z odgovorom na PJN in Popravkom z dne 8. 9. 2020:

SKLOP 1_25_29_PODPROJEKT_Popis del_Zagrad Severno vzhodni del_novelirano 8.9.2020

SKLOP 8_ 30_1_Predračun Arclin pri Elektru Vojnik_novelirano_8.9.2020

DETAJL PREČKANJA OGOREVSKEGA GRABNA S KANALOM ŠTORE-05-1

Popravki v delu Ponudbeni predračuni v skladu z odgovori na PJN z dne 16. 9. 2020:

Sklop 1: 14_15_Pečovnik, 15_PODPROJEKT_Skupna rekapitulacija_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 1: 14_15.5_PODPROJEKT_Popis del_Pečovnik_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 1: 16_18_PODPROJEKT_Popis del_Zagrad pobočje Grajski hrib_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 5: 13_14_PODPROJEKT_Popis del_Šmiklavž_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 5: 26_33_Popis del_Zadobrova_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 6: 38_5_Predračun_Opoka - Prožinska vas_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 7: 34_1_Predračun_Štore-Lipa-Pečovje _novelirano_16. 9. 2020

Sklop 7: 37_4_Predračun_Nad_Stolarno_razgledna_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 8: 31_2_Predračun aglomeracija Vojnik_novelirano_16. 9. 2020

Sklop 8: 32_3_Predračun fekalni kanal ob Hudinji_ novelirano_16. 9. 2020

Popravek v delu obrazca "Vzorec garancije za resnost ponudbe v skladu z odgovorom na PJN z dne 16. 9. 2020:

Vzorec garancije za resnost ponudbe (OBR-11)_novelirano_16.9.2020

Popravek v delu obrazca "Izjava o izobrazbi vodje del (OBR 7b) v skladu z odgovorom na PJN z dne 17. 9. 2020:

Izjava o izobrazbi vodje del (OBR 7b)_novelirano_17. 9. 2020

Čistopisi ponudbenih predračunov z dne 17. 9. 2020:

Ponudbeni predračuni za sklop št. 1

Ponudbeni predračuni za sklop št. 2

Ponudbeni predračuni za sklop št. 3

Ponudbeni predračuni za sklop št. 4

Ponudbeni predračuni za sklop št. 5

Ponudbeni predračuni za sklop št. 6

Ponudbeni predračuni za sklop št. 7

Ponudbeni predračuni za sklop št. 8

Popravek v delu Ponudbeni predračun v skladu z dodatnim pojasnilom na PJN z dne 25. 9. 2020

31_2_Predračun_aglomeracija_Vojnik_novelirano_25.9.2020

Naročnik vse ponudnike opozarja, da na podlagi objavljenega Popravka v PJN podaljšuje rok za oddajo ponudb in da ponudnike prosi, da na PJN spremljajo nov razpisani rok za oddajo ponudb.

 

DRUGA JAVNE OBJAVE:

Javno zbiranje ponudb za odprodajo premičnin RCERO Celje, 14. 10. 2020

Povabilo na javno zbiranje ponudb za odprodajo premičnin

Priloga 1. Ponudbeni obrazec

Podaljšuje se rok za zbiranje ponudb za odprodajo premičnin. Novi rok za oddajo ponudb je do torka, 10. 11. 2020 do 15.00 ure. 

Ogledi predmetnih premičnin so na voljo do roka za oddajo ponudb v predhodnem dogovoru s kontaktnimi osebami iz poziva. 

Ostali pogoji iz poziva ostajajo nespremenjeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontakt:
03 425 64 00
03 425 64 12
info@simbio.si

Imate vprašanje?

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".