Vklop
Izberi temo
Povečaj
Pomanjšaj
Izklop teme

Pogosta vprašanja

Kdaj so uradne ure?

URADNE URE
za izterjavo, vključitev v sistem ravnanja z odpadki, spremembe in reklamacije:
PONEDELJEK, SREDA IN PETEK od 8.00 do 10.00 in od 11.00 do 14.00

POSLOVNI ČAS:
VSAK DELOVNI DAN 7.00-15.00

Naš poslovni čas je vsak delovni dan med 7. in 15. uro, ko lahko uporabniki dobijo vse informacije v zvezi z naročili kontejnerjev, praznjenjem greznic, informacije o praznjenju zelenih, rumenih in rjavih zabojnikov ter o ekoloških otokih. Medtem ko so uradne ure za izterjavo, vključitev v sistem ravnanja z odpadki, spremembe in reklamacije ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8. do 10. ure in od 11. do 14. ure.

Kam z gradbenimi odpadki iz gospodinjstev?

Manjše količine gradbenih odpadkov iz gospodinjstev lahko uporabniki storitev Simbia pripeljejo v zbirne centre, s katerimi upravlja Simbio. Brezplačno jih lahko oddajo le, če je ob dostavi prisoten lastnik teh odpadkov, ki se ustrezno identificira. Količina gradbenih odpadkov ne sme presegati količine 3 kubičnih metrov na leto na gospodinjstvo (to so približno štiri avtoprikolice).
Med gradbene odpadke spadajo odpadki od manjših adaptacij in popravil v gospodinjstvu:
- opeka,
- omet,
- strešniki,
- kosi betona,
- cement,
- keramične ploščice in
- pesek.
Torej, če uporabnik storitev Simbia pripelje odpadke, med katerimi so tudi gradbeni odpadki, ni dovolj, da ima s sabo položnico ali osebni dokument od soseda, prijateljev ali sorodnikov, ampak MORA BITI KOT LASTNIK IN POVZROČITELJ TEH ODPADKOV PRISOTEN IN SE IZKAZATI Z OSEBNIM DOKUMENTOM.

Kaj so nevarni odpadki in kam naj jih odložim?

Nevarni odpadki so: baterije, akumulatorji, škropiva, zdravila, olja, čistila in kozmetika, ostanki lakov in barv. Nevarne odpadke zbiramo vsako leto dvakrat na terenu, in sicer spomladi in jeseni. Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko pripeljete tudi v zbirni center. 

Doma preurejamo stanovanje in bi potrebovali zabojnik za odpadke. Kaj moramo storiti?

Zabojnik za kosovne odpadke lahko naročite na tel. št. 03 425 64 00. Dostava zabojnika in najem se plačata po ceniku. Priporočamo pa vam, da odpadke skušate razvrstiti glede na vrsto in jih nato predati:

- kosovne odpadke (športna oprema, pohištvo, kopalniška oprema ...) - lahko sami pripeljate v zbirni center in jih brezplačno predate 

- kar je še uporabnih stvari, ki potrebujejo samo popravilo, lahko dostavite v Center ponovne uporabe, kjer bodo iz odpadnih stvari izdelali nove izdelke 

- stvari, ki jih ne potrebujete, lahko prodate preko malih oglasov, ali podarite

- ločeno zbrane stare knjige, revije in ostale papirnate izdelke ter steklene kozarce, steklenice ipd. odnesite do ekološkega otoka 

Več nasvetov za ponovno uporabo - Ponovna uporaba (prenesi letak).

Kako poteka zbiranje kosovnih odpadkov?

Kosovne odpadke lahko sami pripeljete v vaš najbližji zbirni center. S sabo morate imeti odrezek zadnje plačane položnice ali osebno izkaznico. Če gre za manjše količine, do enega kubičnega metra odpadkov, lahko naročite brezplačen odvoz kosovnih odpadkov preko naročilnice, ki jo najdete na spletnem mestu Simbia pod zavihkom Obrazci (Obrazec za naročilo odvoza kosovnih odpadkov). Ko izpolnite naročilnico, vas bomo poklicali v roku treh tednov in se dogovorili za točen dan in uro odvoza. 

Kaj so kosovni odpadki iz gospodinjstev?

Kosovni odpadki so vsi tisti komunalni odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za odlaganje v običajne zabojnike za mešane komunalne odpadke: pohištvo, vzmetnice, preproge, talne obloge, pralni in pomivalni stroji, štedilniki, TV sprejemniki, računalniška oprema, kopalniška oprema, smuči, kolesa, samokolnice, lopate, sodi, zabojniki, senčniki, otroški vozički, stolčki, večje igrače … Med kosovne odpadke ne sodijo mešani komunalni odpadki, avtomobilski deli, gradbeni in azbestni odpadki … Kosovne odpadke iz gospodinjstev lahko pripeljete v vaš najbližji zbirni center in jih brezplačno predate. 

Kaj sodi k nevarnim odpadkom in kdaj se zbirajo?

Pri oddaji nevarnih odpadkov ni potrebno nikakršno plačilo, ker je ravnanje z nevarnimi odpadki všteto v račun za odvoz odpadkov. Vendar bi radi opozorili, da sprejemamo nevarne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih. Obrtniki ali podjetja, pri katerih nastajajo nevarni odpadki kot posledica opravljanja dejavnosti, morajo sami poskrbeti za tovrstni odpad.

Kaj je ločeno zbiranje odpadkov?

Je ločevanje odpadkov na izvoru nastanka - v gospodinjstvu ter odlaganje v posamezne namenske posode na ekoloških otokih oz. zbiralnicah.

Kaj narediti s starimi, neuporabnimi pnevmatikami, kam jih odvreči?

Za občane je najbolje, da pnevmatike - gume pustijo pri vulkanizerju, ker morajo le-ti imeti zagotovljeno oddajo rabljenih gum. Odpadne gume ni dovoljeno oddajati med mešane komunalne odpadke, prepovedano jih je tudi odlagati ob zabojnike.
Gospodinjstva lahko tudi pripeljejo avtomobilske gume v zbirni center, in sicer do 8 komadov na leto. S sabo morate imeti odrezek zadnje plačane položnice ali osebno izkaznico.

Kdaj je odprt Zbirni center Bukovžlak?

pon. - pet.: 6.00-20.00 h
sobota: 6.00-14.00 h

Kako se vključim v sistem odvoza odpadkov?

  1. Z izpolnitvijo obrazca Prijava v sistem odvoza za gospodinjstva
  2. Po telefonu v času uradnih ur: 03 425 64 33 in 03 425 64 04

Kje vse se nahajajo zbirni centri za kosovne odpadke?

Zbirni centri so še v občini Žalec, na Polzeli, v Preboldu, v Braslovčah in na Vranskem.

Kako velik zabojnik za mešane komunalne odpadke potrebujem?

Odvisno od števila članov gospodinjstva:

  • 1-3 osebe = 120 l zabojnik in
  • 4 ali več oseb = 240 l zabojnik.

Kakšne so možnosti zamenjave posode?

  • Odjemalec lahko zaprosi za zamenjavo posode zaradi dotrajanosti. Ali je posoda dotrajana ali poškodovana, sporoči voznik, ki si posodo ogleda na terenu. Menjava za dotrajano ali poškodovano posodo istega volumna je brezplačna.
  • Menjava zabojnikov različnih volumnov se izvede po izpolnjeni izjavi o menjavi velikosti zabojnika skladno s cenikom. Izjavo najdete v zavihku Obrazci - Obrazec za menjavo zabojnika.  

Zakaj mi niso pobrali črne vreče za smeti?

Ker morajo biti skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v MOC (Ur. list RS 67/99) vsi odpadki v tipiziranih zabojnikih. Izjemoma se lahko večja količina odpadkov odloži samo v vrečke izvajalca – zelena vrečka z napisom SIMBIO.

Kje lahko nabavim tipizirane zelene vrečke Simbio?

  • na Petrolovih bencinski servisih
  • naročite jih lahko na Simbiu s klicem na tel. 03 425 64 00, dostavi pa vam jih poštar

Iz rjavega zabojnika zaudarja. Kaj lahko storim?

V ceno odvoza rjavih zabojnikov je vključeno pranje zabojnikov dvakrat letno – pred poletjem in pred jesenjo. Odjemalci morajo tudi sami skrbeti za čistočo zabojnikov ter za kuhinjske odpadke uporabljati biorazgradljive vrečke.

Več v novici: Kako v poletnih mesecih preprečiti neprijetne vonjave iz zabojnikov

Kateri odpadki se zbirajo ločeno?

Ločeno se zbirajo tisti odpadki, ki jih lahko recikliramo in ponovno uporabimo, in sicer papir, steklo, plastenke, pločevinke, sestavljena embalaža (tetrapak) ter podobna odpadna embalaža, namenjena shranjevanju živil, ter biološki odpadki. Posebej zbiramo tudi nevarne odpadke, ki jih je potrebno ločiti od vseh ostalih odpadkov, ter t. i. kosovne odpadke. 

Kako naj vem, kje so ekološki otoki?

Natančne mikrolokacije so objavljene na naslednjem linku: Ekološki otoki

V katero vrsto odpadkov sodi jogurtov lonček?

V zabojnik za embalažo oz. pločevinke in plastenke. Med katero vrsto sodijo najpogostejši odpadki iz gospodinjstev, izveste v ABECEDNIKU ODPADKOV, ki ga lahko dobite na sedežu Simbia ali v elektronski obliki na spletni strani Simbia.

Kdaj odvažate zabojnike za embalažo in ostale odpadke?

Embalaža in mešani odpadki (preostanek odpadkov) se odvažajo izmenično vsak teden.

Biološki odpadki pa se v zimskem obdobju odvažajo na 14 dni ter v poletnem obdobju vsak teden.

Urnike v tiksani obliki pošljemo vsem gospodinjstvom konec leta.

Svoj dan odvoza odpadkov pa lahko preverite tudi s pomočjo aplikacije, kjer odtipkate svoj naslov in izpisal sem vam bo datum naslednjega odvoza po zabojnikih.

Preverite SVOJ DAN ODVOZA ODPADKOV!

Kaj sodi v zabojnik za embalažo (rumen pokrov)?

Vanj sodijo:

a)    plastična embalaža: PET plastenke, vrečke in folija, embalažna plastika živil, čistil, šamponov, mil, plastična posoda, jogurtovi lončki

b)   kovinska embalaža: pločevinke pijač, konzerve živil, kovinski pokrovi, druga kovinska embalaža 

c)   sestavljena embalaža (t. i. tetrapak): embalaža mleka, sokov in drugih napitkov


V embalaži ne sme biti tekočin. Embalažo čim bolj stisnite.

Kaj vse sodi med odpadno embalažo, je navedeno tudi na nalepki zabojnika!


Vanj ne sodijo:
 papir in karton, steklo, mešani komunalni odpadki, kosovni, nevarni.

Kakšne so prednosti ločenega zbiranja embalaže?

Ločeno zbiranje embalaže po sistemu od vrat do vrat je za povzročitelje odpadkov bolj prijazno in predstavlja nadgradnjo trenutnega sistema ekoloških otokov. Z drugimi besedami – odpadke, kot je embalaža, ki volumensko gledano predstavlja približno polovico vseh odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvih, lahko odložite praktično pred pragom, ne da bi izgubljali čas z nošenjem le-teh do najbližjega ekološkega otoka. Tam se odlagata le še steklo in papir, ki ju v gospodinjstvih nastane manj in se zato ne naberejo takšne količine, da bi ju morali dnevno nositi do zabojnikov.

Kaj sploh še sodi v zabojnik za mešane odpadke?

V zabojnik za mešane odpadke sodijo odpadki, ki se ne dajo predelati:
cigaretni ogorki,
fotografije, manjši glineni izdelki, lepilni trakovi, kasete (avdio in video), zgoščenke (CD-ji), keramika (manjše količine), tapete (manjše količine), onesnažena embalaža, ohlajen pepel, plenice, higienski vložki, pluta (manjše količine) … Če ste še vedno v zadregi pri ločevanju odpadkov, vam je na voljo brezplačen Abecednik odpadkov, v katerem so navedeni najpogostejši odpadki in načini, kako pravilno ravnati z njimi oziroma jih pravilno odložiti.

Opazil sem, da na 'naš' ekološki otok vozijo odpadke od drugod. Ali se to sme?

Ekološki otoki niso namenjeni samo stanovalcem, ki živijo ob njem, ampak vsem občanom, ki živijo v bližini. En ekološki otok je namenjen za približno 250 občanov. Posebej se zaračunavajo samo mešani komunalni odpadki.

Kam gre ločeno zbrana embalaža?

Embalažo iz rumenih zabojnikov in ločeno zbrane odpadke iz ekoloških zabojnikov pripeljemo v REGIONALNI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI CELJE, natančneje v SORTIRNICO. Tu se nahajata sortirni trak in stiskalnica odpadkov. Stresemo jih na stresališče (1) v bližini sortirnega traku (2), po katerem potujejo do prostora, kjer se izvaja sortiranje (3). S sortiranjem se iz odpadkov odbirajo koristne sekundarne surovine. Vsak delavec ob sortirnem traku odbira določeno sekundarno surovino in jo spušča skozi jašek v zabojnike, nameščene pod sortirnim trakom (5). Iz teh zabojnikov sekundarna surovina se po končanem procesu sortirana vrne na sortirni trak, potuje v stiskalnico (4). Stisnjena sekundarna surovina, kot je papir, plastika, kovine, stiropor itd., se odda v nadaljnjo predelavo, kjer iz odpadnih materialov izdelajo nove izdelke.

Zanima me
Prišlo je do napake.
Sporočilo uspešno oddano

Kontakt

Kontakt:
03 425 64 00
03 425 64 12
info@simbio.si

Imate vprašanje?

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".