Vklop
Izberi temo
Povečaj
Pomanjšaj
Izklop teme

RCERO

RCERO CELJE - sodobni center za ravnanje z odpadki v Bukovžlaku

Naslov: Bukovžlak 30, 3221 Teharje

 

Stara odlagališča komunalnih odpadkov v regiji ne ustrezajo Direktivi Evropske unije o odlagališčih odpadkov, omejen prostor teh odlagališč pa ne omogoča nadaljnjega odstranjevanja odpadkov. Zato se je 24 občin v Savinjski regiji odločilo za projekt izgradnje prve in druge faze Regijskega centra za ravnanje z odpadki. Z izgradnjo centra je skoraj 250 tisoč prebivalcev v regiji rešeno odlaganje komunalnih odpadkov za naslednjih trideset do petdeset let. Za izgradnjo centra je evropski Kohezijski sklad odobril skoraj 30 milijonov evrov sredstev. Razliko do vrednosti končne investicije so prispevale sodelujoče občine in država.

Regionalni center za ravnanje z odpadki v Celju obsega naslednje objekte in opremo:

 • sprejemni objekt s tehtnico,
 • zbirni center,
 • zaprto kompostarno za biogene/zelene odpadke,
 • sortirnico ločeno zbranih frakcij,
 • stiskalnico odpadkov,
 • demontaža in vmesno skladišče kosovnih odpadkov in vmesno skladišče nevarnih odpadkov
 •  odlagališče predhodno obdelanih odpadkov.

 

Sodobna rešitev ravnanja z odpadki za širšo savinjsko regijo

Pripravljalna dela za izgradnjo Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje so se začela že leta 1995. Leto kasneje so v Javnih napravah (tako se je imenovala družba Simbio pred preimenovanjem) izdelali študijo Programske zasnove za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki, izbrali makro in mikro lokacijo centra ter izdelali tudi idejno zasnovo objektov. V letu 2001 je bil sprejet dolgoročni plan, ki je predstavljal osnovo za začetek gradnje objektov, izvedene pa so bile tudi številne javne obravnave s predstavitvami projekta.

Za projekt izgradnje prve in druge faze Regijskega centra za ravnanje z odpadki so se občine v regiji odločile, ker stara odlagališča komunalnih odpadkov v regiji ne ustrezajo Direktivi Evropske unije o odlagališčih odpadkov; omejen prostor teh odlagališč pa ne omogoča nadaljnjega odstranjevanja odpadkov. Pri izgradnji Regionalnega centra za ravnanje z odpadki je Mestni občini Celje uspelo povezati in združiti 23 občin v regiji, z izgradnjo centra pa bo za skoraj 215 tisoč prebivalcev v regiji rešeno odlaganje komunalnih odpadkov za naslednjih trideset do petdeset let.

 

Potek gradnje RCERO Celje

Izgradnja centra za ravnanje z odpadki se je začela leta 2006, trajala pa je do konca leta 2008. Najprej sta bili izgrajeni prebiralnica in skladišče ločeno zbranih sekundarnih surovin, katerih zmogljivosti znašajo najmanj 5.000 ton na leto. V teh objektih bo potekala priprava sekundarnih surovin pred predajo v reciklažo. Temu je sledila demontaža kosovnih odpadkov, katere letne zmogljivosti znašajo 5.000 ton, ter kompostarna za kompostiranje bioloških odpadkov (zmogljivost 5.000 ton letno). V okviru izgradnje centra je bilo urejeno tudi odlagališče preostanka odpadkov, katerega prostornina znaša približno 1.900.000 kubičnih metrov, zgrajeno pa je skladno z najnovejšimi evropskimi standardi. Na koncu so bili urejeni še: pralnica vozil in opreme, upravna zgradba in spremljajoča infrastruktura.

Projekt izgradnje Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje je bil razdeljen na dve fazi:

 1. faza projekta vključuje izgradnjo novih objektov in naprav na odlagališču odpadkov v Bukovžlaku, vključno z izgradnjo sortirnice in kompostarne, izgradnjo novega odlagališča in z njim povezane infrastrukture. Za izgradnjo prve faze je Evropska unija iz kohezijskega sklada namenila nekaj manj kot devet milijonov evrov.
 2. faza (ki je potekala istočasno s prvo fazo) zajema vzpostavitev sistema za mehansko biološko obdelavo komunalnih odpadkov na odlagališču v Bukovžlaku ter vzpostavitev sistema za termično obdelavo komunalnih odpadkov oziroma Toplarne Celje - vzhod. V sistem je vključena vsa potrebna infrastruktura za sprejem in termično obdelavo odpadkov ter čiščenje dimnih plinov, hkrati pa je sproščeno toploto mogoče izkoristiti za proizvodnjo toplotne in električne energije. Za izgradnjo druge faze smo iz sredstev kohezijskega sklada prejeli 20 milijonov evrov.

 

Cilji projekta

Najbolj pomembni cilji, h katerim je usmerjena izgradnja Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje, so:

 • ohranjati, varovati in izboljšati kakovost našega naravnega in družbenega okolja,
 • z ustreznim ravnanjem z odpadki zmanjšati negativne obremenitve okolja,
 • sodelovati v mednarodni mreži projektov, s katerimi rešujemo regionalne in globalne okoljske probleme,
 • skrbno gospodariti z naravnimi viri,
 • večati zavedanje o pomenu čistega okolja med prebivalci, ki vodi k bolj odgovornemu odnosu in obnašanju do okolja.

 

Preberite tudi:

 

 

 

Kontakt

Kontakt:
03 425 64 00
03 425 64 12
info@simbio.si

Imate vprašanje?

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".