Vklop
Izberi temo
Povečaj
Pomanjšaj
Izklop teme

Tehnologija

Na podlagi veljavne zakonodaje na področju ravnanja z odpadki je bila izbrana najboljša razpoložljiva tehnologija, ki jo bomo uporabljali v R-CERO Celje, I. faza.

rcero_i_shema.gif

V okviru prve faze so bili zgrajeni naslednji objekti:

KOMPOSTARNA

Kompostarno predstavlja armirano betonski objekt sestavljen iz treh delov.

V sprejemni del hale, ki je namenjen pripravi kompostne mešanice, se dovažajo ločeno zbrani biološko razgradljivi odpadki in strukturni materiali. Iz odpadkov se najprej odstranijo moteče snovi, nato se odpadki zmeljejo in shomogenizirajo v mešalcu.
Od tod se kompostna mešanica transportira v drugi del, ki je namenjen intenzivni razgradnji. Tukaj se kompostni mešanici neprekinjeno dovaja zrak, ki ji zagotovi optimalne pogoje za razgradnjo. Hala je zaprta. Onesnažen zrak iz hale se zbira in vodi na čiščenje v biofilter.
Predelana kompostna mešanica se prepelje v tretji del hale, kjer poteka končna razgradnja in zorenje komposta. Na koncu se kompost preseje na situ.
Kapaciteta kompostarne je okoli 5.000 ton na leto. 

Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov se bo izvajalo samo v večjih in strnjenih naseljih. V redkeje naseljenih območjih se bo spodbujalo kompostiranje na domačem vrtu, kar se ponekod izvaja že sedaj. 

Med biološko razgradljive odpadke sodijo:

-  odpadki iz vrtov in parkov - zelena biomasa in naravni les, ter odpadki iz predelave rastlin, ki niso namenjeni prehrani,
-  biološki odpadki iz kuhinj - odpadna hrana in odpadki, ki nastane pri proizvodnji hrane; gre predvsem za odpadke iz gospodinjstev in restavracij,
-  odpadki, ki nastanejo pri predelavi in obdelavi lesa, lubja, plute in slame,
-  odpadki, ki nastanejo pri predelavi ločeno zbranih kosovnih odpadkov - frakcije odpadnega lesa, papirja, kartona, tekstila. 

rcero_i_kompostarna.jpg

SORTIRNICA IN DEMONTAŽA KOSOVNIH ODPADKOV

Sortirnica je načrtovana tako, da bo mogoče ločeno zbrane surovine, kot so plastika, papir, karton, steklo in kovine še dodatno presortirati. 

V zbiralnicah namreč pričakujemo različne vrste plastike, različne vrste in kvalitete odpadnega papirja in kartona ter raznovrstne frakcije odpadnih kovin. 

Sortirnico sestavljata dve armirano betonski hali, pokriti s pločevino:

-  hala z opremo za sortiranje in 
-  skladišče sekundarnih surovin. 

Sortirna hala je zaprta z vseh strani. V njej je naslednja oprema: 

-  trgalec vreč,
-  transportni trakovi, 
-  sito, 
-  izločevalec magnetnih kovin,
-  izločevalec nemagnetnih kovin,
-  stiskalnica sekundarnih surovin in 
-  odsesovalna sortirna kabina,kjer se posamezne vrste odpadkov ročno odbirajo. 

Skladišče je namenjeno začasnemu skladiščenju sekundarnih surovin.

Demontaža kosovnih odpadkov je iz vseh strani odprta hala - nadstrešnica kovinske konstrukcije. 
V demontaži bo mogoče ločeno zbrane frakcije kosovnih odpadkov dodatno razstaviti, zdrobiti in izločiti uporabne sekundarne surovine. 
Objekt omogoča tudi začasno skladiščenje teh prebranih odpadkov oziroma tudi ločeno zbranih frakcij. 

Kapaciteta demontaže znaša 5.000 ton na leto.

rcero_i_sortirnica.jpg

ODLAGALIŠČE PREOSTANKA ODPADKOV

Odlagališče preostanka odpadkov leži južno od obstoječe deponije komunalnih odpadkov v Bukovžlaku na površini 9,86 ha. 
Odlagališče je zasnovano tako, da je možna izgradnja v fazah, in sicer v povezavi s proizvodnjo in prevzemom odpadkov iz ostalih tehnoloških procesov (kompostarne, sortirnice, demontaže kosovnih odpadkov in MBO). 
Razpoložljivi prostor odlagališča je 1.878.000 m in bo zadostoval za približno 30 let. 

rcero_i_odlagalisce.jpg

UPRAVNA STAVBA IN INFRASTRUKTURA

Upravna stavba je zgrajena ob vhodu v R-CERO Celje. V upravni stavbi se nahajajo pisarne za zaposlene, arhiv, kotlovnica, sanitarije in predavalnica.

Avtopralnica je namenjena pranju komunalnih vozil in zabojnikov. 
V projekt je vključena tudi izvedba celotne zunanje ureditve, izvedba dostopnih cest ter notranje komunikacije. 
Predviden je še poseben plato, namenjen začasnemu shranjevanju gradbenih odpadkov.

rcero_i_upravna.jpg

Projekt delno financira Evropska unija
Projekt delno financira Republika Slovenija
Ta projekt prispeva k zmanjševanju ekonomskih in socialnih razlik med državljani Evropske unije

Kontakt

Kontakt:
03 425 64 00
03 425 64 12
info@simbio.si

Imate vprašanje?

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".