Vklop
Izberi temo
Povečaj
Pomanjšaj
Izklop teme

Zbirni centri

V vse zbirne centre lahko pripeljete in brezplačno oddate: 

1. Vse ločeno zbrane odpadke (ni omejitve oz. ni ''norme'' štirih avto prikolic letno):

  • Papir
  • Steklo
  • Plasti&#x